Algemene Voorwaarden

  • Onze prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
  • Alle genoemde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud.
  • Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk of per email via info@linkevents.nl, uiterlijk 7 dagen voor arrangementsdatum, te
   worden gemeld per email.
  • Wanneer de groepsgrootte meer dan 10% afwijkt van offerte behouden wij het recht voor om een prijswijziging door te voeren.
  • Annulering dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te geschieden en uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de arrangementsdatum. Bij annulering binnen 7 dagen zien wij ons
   genoodzaakt om 100% van de arrangementssom in rekening te brengen.

Annulerings voorwaarden Escape Room locaties Breda en Tilburg:

  • Kosteloos een reservering annuleren is mogelijk tot 48 uur, voordat de reservering gepland stond. Annuleren kan uitsluitend per email via info@escape-brabant.nl
  • Voor Escape XL en dinerarrangementen geldt dat 1 week voorafgaand aan het evenement het definitieve aantal deelnemers bij ons bekend moet zijn. Hierna kunnen we geen aanpassingen meer doorvoeren.